Jdi na obsah Jdi na menu

Historie obce

 

Květín leží asi 5 km od Mohelnice na severním okraji regionu. Jádro vesnice tvoří malá kruhová náves s rybníkem a kapličkou. Hned za vsí se kolem cest na Mírov a Slavoňov zdvihají první svahy Mírovské vrchoviny. Tichý chod malé zemědělské vesničky nebyl v běhu času narušován žádnými výraznými událostmi, kromě jediné, a to objevení ložisek železné rudy v okolí Květína na počátku 19. století. Tato událost výrazně zvýšila význam vsi a na čas zcela pozměnila její charakter. Ves se stala centrem jejího dolování a celá železnorudná oblast byla po ní pojmenována. Ruda však byla brzy vytěžena a ves je znovu poklidná, s vhodným terénem k cykloturistice. Škola zde byla již v roce 1834 a ves měla v tuto dobu 356 obyvatel a 46 domů. V roce 1950 zde již bylo 173 obyvatel a 44 domů. Květín, o němž první zmínky sahají do roku 1273, založili a spravovali olomoučtí biskupové, o jejichž državě svědčí i znak Ditrichštejnů na božích mukách u cesty ke Slavoňovu. V součastnosti  je evidováno 153 obyvatel a 51 domů. Květín je součástí města Mohelnice v okrese Šumperk.

V malebné obci najdete

  • sloupová renesanční boží muka pochází z roku 1602, patří k nejstarším svého druhu. Na kaplici jsou štítky se znakem Květína a rodovým znakem Ditrichštejnů a reliéf Krista na kříži s insigniemi jeho umučení.
  • hranolovitá renesanční boží muka s plastikou Piety a reliéfy tří neurčených světců, stojí poblíž silnice jižně od vsi z roku 1707.
  • empírová kaple Panny Marie stojí na návsi. Drobná zlidovělá architektura se zvonicí nad průčelím z poloviny 19. století.
  • kamenný kříž na příjezdu od Mohelnice z roku 1891

Něco více o železné rudě v Květíně : Doly na těžení železné rudy zde vznikly na počátku 19. století v katastru obcí Květín, Slavoňov, Vlachov a Lukavice. Na těžení se podíleli hlavně Lichtenštejnové a Sobotínská horní a hutní společnost. Jako poslední zde do roku 1901 těžila Vítkovická horní a hutní společnost. Postupně zde vzniklo asi 50 důlních jam, ložisko bylo těženo do hloubky 40 metrů. Jedna z těžních jam patřila dokonce proslulému milionáři, jehož jméno se stalo takřka ve všech jazycích světa symbolem bohatství a tím mužem byl Salomon Rotschild.Při procházkách mezi Květínem a Řepovou lze dodnes narazit na mírné trychtýře zasutých jam, které jsou upomínkou na zdejší těžbu.kaple.jpg 254px-kvetinbozimuka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwittein.003.g.jpg

kwittein.001.g.jpg