Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z činnosti OV

 860/43/RM/2012- Požadavek osadního výboru Květín na dopravní obslužnostI.

Rada města-bere na vědomí žádost osadního výboru Květín na rozšíření dopravní obslužnosti místní části Květín ze dne 19.03.2012 - kladně vyřešeno (vice v příspěvku dopravní obslužnosti, nový jízdní řád)

 Požadavek o navýšení kontejnerů pro naši obec.( kladně vyřešeno navýšení o 1 kontejner na plast)

4.4.2012 Schůzka OV se starostou a občany Květína 

14.5.2012 Předání zhotoviteli Experior s. r. o. -sociálky, nová plast.okna 

22.5.2012, 26.5.2012  Brigáda OV rovnání terénu hřiště                             

26.6 Brigáda OV úklid obec.budovy po zhotoviteli na kolaudaci
Ve středu 18. 7. 2012   proběhne se strany  MÚ navrhovaná schůzka členů OV Květína s vedením města. Schůzka se bude týkat " záměru prodeje Hnojiště". Ze schůzky bude pro občany oficiální zápis. Schůze se   koná v 17.00 hodin v obecním domě.   

Dopravní značka zákaz předjíždění (B21a) z podnětu osadního výboru, který byl podpořen  odborem dopravy v Mohelnici byl po delší snaze učiněn další krok, který snad přispěje k větší bezpečnosti občanů Květína, kteří odbočují  na křižovatce komunikací I/44 a III/31522 (Květín). Toto problematické křížení, místo častých dopravních nehod, bylo doplněno  dopravní značkou  zákaz předjíždění (B21a), které snad přispěje k větší bezpečnosti  na Květín odbočujících řidičů.

1.8.2012  Schůzka OV se starostou a občany Květína

Oprava komunikace horní zastávka - dne 12.10.2012 bylo firmou Kareta provedeno položení nové asfaltové vrstvy na komunikaci (horní zastávka) v obci Květín.                                                                                      

11.11.2012 Brigáda OV řezání a úklid obec.dřeva 

Rozšíření veřejného osvětlení - dne 28.11.2012  jsme dostali informaci ze strany města že se ještě letos bude u nás v obci rozšiřovat VO. Termín realizace v pátek 7.12.2012 Sdružená zakázka výstavba VO Křemačov, Květín, Újezd

25.2.2013 -schůzka komise obcí zastoupených předsedy osadních výborů.

21.3.2013 Podána žádost na MÚ o příspěvek na ochranné příslušenství na hřiště.

15.4.2013  schůzka v obci s firmou AB Facility ohledně údržby zeleně.

25.4.2013 BrigádaOV hřiště

11.5.2013 malba + stěhování místní knihovny 

15.5.2013 schůzka komise obcí zastoupených předsedy osadních výborů se starostkou města Mohelnice

24.5.2013 TECHNICKÁ POMOC od hasičů Mohelnice, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ,  Květín - před Květínem nalomená větev nad komunikací 

27.5.2013 Schůzka OV se starostkou a občany Květína

17.6.2013 Rada města- rozhoduje  Havarijní stav veřejného osvětlení v Květíně, uzavřít smlouvu o dílo v částce 126 539,38 Kč  včetně DPH, se společností EMONTAS s.r.o., Ing. Zdeněk Šoustal, Jiráskova 1273/7A,  779 00 Olomouc, IČ 25883551, jejímž předmětem je oprava havarijního stavu veřejného osvětlení v  Květíně                                                            

24.6.2013 malba skladu + dovoz skříní do boudy na hřišti

15.8. 2013 vyčištění a likvidace splašků na hřišti

27.8.2013 schůzka v obci u rybníku se zástupci MěÚ (odbor životní) s projektantem, a zástupci OV Květína.  

4.9.2013  schůzka komise obcí zastoupených předsedy osadních výborů se starostkou města Mohelnice

10.10.2013 schůzka se zástupci MěÚ odboru stavebního a odboru investic - rybník.

12.2.2014 schůzka komise obcí zastoupených předsedy osadních výborů se starostkou  a místostarostou města Mohelnice

17.3.2014 Požadavek Osadního výboru- žádost o doplnění dopravního značení

24.3.2014 schůzka v obci s místostarostou p. Klemšem a členy OV Květína - rybník

5.4.2014 Jarní úklid Brigáda OV

26.3.2014, 14.5.2014,10.6.2014  schůzka komise obcí zastoupených předsedy osadních výborů a zástupci MěÚ.

17.6.2014 schůzka se zhotovitelem, zástupcem MÚ a členy OV u rybníka v Květíně.              8.9.2014 Předání zhotoviteli Ekozis - rybník 

 24.9.2014 Požadavek Osadního výboru-  nákup koberce do knihovny Květín z dotace (žádost z roku 2013) vyhověno

1.10.2014  schůzka komise obcí zastoupených předsedy osadních výborů. 8.10.2014  Oprava střechy obecní budova  

22.10.2014 Schůze OV  s občany Květína - volby členů OV

29.10.2014 Požadavek Osadního výboru- žádost o projednání podnětu a sdělení stanoviska ve věci Osazení dopravního zrcadla                         

19.11.2014, 3.3.2015 schůzka- koncept hřišť

13.12.2014 Brigáda OV řezání dřeva obec                                   

18.3.2015 Schůzka členů OV Květína se starostou města Mohelnice - návrh investic na volební období 2015-2018

28.4.2015 Požadavek Osadního výboru-  žádost o nápravu vlastníka komunikace vyhověno

29.5.2015 Brigáda OV  17.6.2015 schůzka členů OV Květína s vedením města Mohelnice.

18.6.2015 realizace  prací -odtok dešťové vody obecní budova

14.9.2015 doložení návrhu investic OV Květína do rozpočtu města Mohelnice - 2016

6.10.2015 schůzka členů OV Květína se starostou města Mohelnice -předání investic obce do rozpočtu města Mohelnice, týkající se oprav obecní budovy.

3.2.2016 schůze členů OV Květína s vedením města Mohelnice - provedení investic v roce 2016, podle seznamu investičních akcí, týkající se obecní budovy (zápis 22.10.2014) termín dokončení červen 2016

VI. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č.11/2016, změnu č. 40/RM - 80 000 Kč na zvýšení částky na opravy obecní budovy v Květíně.

 02.2016 Požadavek Osadního výboru- žádost o vybudování cyklostezky Libivá- Květín 

16.5.2016 Rada města Mohelnice rozhodnutí - Projektová dokumentace na stavbu "Cyklostezka Libivá-Květín" 1038/60/RM/2016  I. Rada města rozhoduje  uzavřít smlouvu o dílo s ALFAPROJEKT OLOMOUC, a. s., Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc, IČ 25849280, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a dokumentaci pro provádění stavby na stavbu cyklostezky Libivá-Květín, za cenu ve výši 350.900 Kč

6.6.2016 předání obecní budovy firmě  a realizace prací oprava starého komínu, nový komín, sanace omítek + elektrická přípojka na sporák.

13.6.2016 projednání prohlídky (havrijní stav) - odtoku rybníku se zástupci MÚ v Květíně  a následovně smlouva o dílo na odstranění závady.

29.6.2016 nákup sporáku do obecní budovy   1.7.2016 Brigáda OV (vyklízení starého vyřazeného nábytku k odvozu na sběrný dvůr   z obecní budovy)

18.7.2016 realizace prací- odstranění závady, oprava ucpaného výpustného odtoku hasické nádrže v obci.  

10.8.2016 schůzka členů OV Květína se starostou města Mohelnice- předání návrhu investic pro rok 2017 (zápis 22.10.2014). Informace ohledně cyklostezky. Zápis se schůze v obecních vitrínách.

16.9.2016 objednání kuchyňské linky 2.11.2016 dovoz

17.9-18.9.2016 realizace  prací - malba v obecní budově   26.,27.,28.9.2016 úklid po malířích

18.,19.10.2016 nákup obkladů kuchyň, a provedení práce obložení.           21.11.2016 schůzka OV  s občany Květína             

28.11.2016 objednání - nákup stoly a židle do kuchyně obecní budovy.

8.2.2017 Požadavek Osadního výboru-  žádost o projekt výměny hracích prvků-hřiště

24.2-27.2.2017 montáž plastových  dveří do sklepu + zedniclé zapravení

6.3.2017 prověření o stavu stromů v obci 7.3.2017 odvoz suti                

4.4.2017 dovoz židlí

8.4.2017 Brigáda OV "Ukliďme Svět Ukliďme Česko" úklid obce 

14.4.2017 příprava podkladu a 2.5.2017 následně montáž dřevěné budky hřiště    9.6.2017 nová vývěska plákatů (výroba, montáž i umístění)                           10.6.2017 motáž stěny+ pořezání a poštípání obec. dřeva 

28.6.2017  schůzka členů OV Květína s vedením města Mohelnice - (schůzka zrušena ze strany města)

9.7.2017 realizace  prací - položení lepenky (střecha) na prodejní stánek  

19.7.2017  schůzka členů OV Květína s vedením města Mohelnice

19.7.2017 Požadavek Osadního výboru- žádost o instalování DZ či vyřešení dané situace na komunikaci č.876/4.

22.9.2017  předání investic obce do rozpočtu města Mohelnice pro rok 2018

14.11.2017 šetření za účasti  MěÚ Mohelnice, ŘSD, SSOK, POLICIE ČR a krajského úřadu ve věci zajíždění kamiononové dopravy do obce Květína. (bylo navrhnuto obnovení vodorovného dopravního značení na silnici I/35 s nápisem Praha) 14.12.2017 Revize HP, Komínů

21.3.2018 schůzka členů OV Květína se starostou města Mohelnice- předání návrhu investic pro rok 2018 

7.4.2018 Brigáda OV "Ukliďme Svět Ukliďme Česko" úklid obce

6.6.2018 schůzka členů OV Květína s vedením města Mohelnice(oprava komunikací) 

14.8.2018 Požadavek Osadního výboru- výměna herních prvků

133/RM/2018  RM doporučí novému zastupitelstvu města zařazení  finančních prostředků na Obnovu herních prvků v Květíně do návrhu  rozpočtu na rok 2019. Realizace obnovy dětských hřišť bude probíhat v příštím roce  2019. 

15.9.2018  realizace  prací - Údržba obce -obnova nátěrů ( hřiště)

7.10.2018 schůzka OV  s občany Květína 

9.11.2018 realizace  prací- obecní dům elektroinstalace stropní světla kuchyň, nový bojler. 

12.11.2018 Požadavek Osadního výboru-  spínání VO obce.

 

Příspěvky

Diskuzní fórum

14. 4. 2012

 
Celý příspěvek | Rubrika: Z činnosti OV | Komentářů: 3